Tháng 11, khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 42%

Tháng 11, khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 42%

TCVM - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/11, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt hơn 15 nghìn lượt người, tăng 42,4% so với tháng 10/2021.