Sáng 10/6, Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kỳ họp tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền đối với hai chức danh đang khuyết là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. 

Kết quả bỏ phiếu tại kỳ họp, có 49/49 số phiếu tán thành, đạt tỉ lệ 98% (so với tổng số 50 đại biểu) đồng ý để ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố  Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Ông Ngô Xuân Thắng (55 tuổi), quê quán xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Ông Ngô Xuân Thắng có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế phát triển, lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, ông Ngô Xuân Thắng là Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố.

 Lãnh đạo TP. Đà Nẵng chúc mừng ông Ngô Xuân Thắng - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Kỳ họp cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng đối với bà Nguyễn Thị Anh Thi, đồng thời bầu bà Thi giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (48 tuổi), quê quán phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Bà Thi có trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế chính trị, cử nhân đại học chuyên ngành pháp văn, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, bà Thi từng kinh qua các chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Ngoài ra, kỳ họp cũng bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP. Đà Nẵng đối với bà Trần Thanh Thủy, tân Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng.

Bảo Linh